Kierownictwo robót

1 nadzor
2 nadzor
3 nadzor
Zakres usług
  • prowadzenie i uzupełnianie dziennika budowy
  • nadzór nad pracami budowlanymi
  • kontrola postępu i jakości prac budowlanych
  • doradztwo techniczne i materiałowe
Ponadto
  • pomoc w formalnościach związanych z rozpoczęciem i zakończeniem budowy
  • pomoc w wyborze podwykonawców poszczególnych etapów budowy
  • weryfikacja kosztów i obmiaru robót
  • inwentaryzacje
  • odbiory mieszkań od dewelopera