Obiekty publiczne

1 publiczne
2 publiczne
3 publiczne
Obiekty publiczne
Projektowanie dzielimy na kilka etapów:

 

1. tworzenie założeń projektowych, zgodnych z potrzebami Inwestora, przeznaczeniem obiektu oraz planami rozwoju

2. opracowanie projektu, wraz z doradztwem technologicznym, uwzględniającym optymalizację kosztów na etapie budowy i eksploatacji z równoczesnym wsparciem działań prawno – formalnych, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę

3. przygotowanie projektu wykonawczego w ścisłej współpracy z Inwestorem

4. nadzór nad terminową realizacja budowy oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej Na każdym etapie jesteśmy do Państwa dyspozycji, a pełna współpraca, pozytywne relacje z Inwestorem i dobra atmosfera w trakcie realizacji są ważnym elementem sukcesu całego wspólnego projektu.