Budynek przedszkola w Stawiszynie

 


Budynek przedszkola w Stawiszynie


Obiekt oświatowy spełniający standardy obowiązujące w tego typu placówkach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszącą z uwzględnieniem terenu rekreacyjnego i nowego ogrodzenia dla całej działki.

Budynek parterowy lub piętrowy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym w technologii tradycyjnej na rzucie dostosowanym do możliwości lokalizacyjnych działek w tym korzystnego usytuowania względem stron świata, ukształtowania terenu oraz wykorzystania istniejącej infrastruktury np.: dojazd na działkę, nowe boisko.

Rzut budynku ze względów funkcjonalno – użytkowych jak i ekonomicznych oparto na zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak największej ilości przestrzeni biologicznie czynnej na działce z wykorzystaniem jej na zieleniec, placów zabaw i ścieżki edukacyjne (miasteczko ruchu drogowego)

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH BUDYNKU:

  1. Powierzchnia zabudowy: ok.1050,00 m2
  2. Powierzchnia całkowita: ok. 1050,00 m2
  3. Kubatura: ok. 4000,00 m3
  4. Wysokość kondygnacji: min. 3,00m 1.2.

Projekt został zrealizowany w 2013 roku