Projekt świetlicy

 


Budynek świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem
sanitarno – szatniowym


Obiekt oświatowy spełniający standardy obowiązujące w tego typu placówkach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszącą z uwzględnieniem terenu rekreacyjnego i nowego ogrodzenia dla całej działki.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym w technologii tradycyjnej na rzucie dostosowanym do możliwości lokalizacyjnych działek w tym korzystnego usytuowania względem stron świata, ukształtowania terenu oraz wykorzystania istniejącej infrastruktury np.: dojazd na działkę.

Rzut budynku ze względów funkcjonalno – użytkowych jak i ekonomicznych oparto na zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak największej ilości przestrzeni biologicznie czynnej na działce z wykorzystaniem jej na zieleniec, placów zabaw i ścieżki edukacyjne.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH BUDYNKU:

  1. Powierzchnia zabudowy: ok.360,26,00 m2
  2. Powierzchnia całkowita: ok. 280,00 m2
  3. Kubatura: ok. 1620,00 m3
  4. Wysokość kondygnacji: min. 3,00m 1.2.