Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkolno-przedszkolnego