Rewitalizacja terenów pogórniczych

Rewitalizacja terenów po górniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne  (Park Akademicki)” przy ul. Akademickiej, Rejewskiego, Fordońskiej w Bydgoszczy.