Projekty Indywidualne

tyl
okno_male
okno_duze
Projekty indywidualne

Oprócz projektowania Firma zajmuje się również całościową obsługą inwestycji: od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy aż do momentu uprawomocnienia się pozwolenia na budowę. Wraz z dokumentacją projektową wykonujemy niezbędne uzgodnienia wymaganych przyłączy, zjazdów z dróg, oraz wszystkie inne niezbędne uzgodnienia.   Opracowane projekty budowlane posiadają wymagane przez branże uprawnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.